Home | Fotogaléria | Interaktívna mapa | Download | Kontakt
HU | SK | EN | DE

Krajina na brehoch Bodrogu

Osídlenie

ZEMPLÍN (Zemplén), Slovensko

Samospráva
Adresa: 07634 Zemplin, Hlavna 49
Telefon: +421-56-628-6116
Fax: +421-56-628-6115
Email: obeczemplin@kid.sk
Web: www.obeczemplin.sk

Zemplín na Wikipédii: klikni sem!
Zemplín na mape: klikni sem!

Obec, ktorá dala meno Zemplínskej župe a bpla aj dávnym sídlom župy, od čias kráľa Štefana až do roku 1754, kedy sa strediskom župy stalo mesto Sátoraljaújhely. Zhruba 3 kilometre severovýchodne od obce sa stretávajú rieky Latorica a Ondava, aby sa z ich stretnutia zrodil Bodrog. Oblasť je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Latorica, zahŕňajúcej aj Bodrog a jeho mŕtve ramená. Zemný hrad v obci, ležiacej na pravom brehu Bodrogu, bol zničený v čase kuruckých vojen, jeho zbytky sú ešte viditeľné, hoci valy sú už úplne pokryté porastom. Kamene z jeho múrov boli použité pri stavbe reformovaného kostola v roku 1628. Uprostred dediny stojaci župný dom bol postavený v roku 1668, prednedávnom bol renovovaný.

Zemplén

LADMOVCE (Ladmóc), Slovensko

Samospráva
Adresa: 07634 Ladmovce, Hlavná 46
Telefon/Fax: +421-56-637-6124
Email: obecladmovce@zoznam.sk
Web: www.ladmovce.obceinfo.sk

Ladmovce na Wikipédii:: klikni sem!
Ladmovce na mape: klikni sem!

Nákladný prístav na pravom brehu Bodrogu bol vybudovaný v osemdesiatych rokoch 20. storočia. V extraviláne obce sa nachádzajú významné chránené územia. Ladmovské vápence sú zaradené do programu Natura 2000 z dôvodu ochrany tunajších zriedkavých vápencových stanovíšť. Medzi menami zemepánov v obci nachádzame rodiny Dessewffyovcov a Rákócziovcov. Obyvatelia sa v minulosti živili poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a pálením vápna.

Ladmóc

VINIČKY (Szőlőske), Slovensko

Samospráva
Adresa: 07631 Viničky, Tokajská 191/5
Telefon: +421-56-637-3281
Fax: +421-56-637-3452
Email: obecvinicky@kid.sk

Viničky na Wikipédii: klikni sem!
Viničky na mape: klikni sem!

Obec na brehu rieky dostala meno od svojich vinohradov. Je súčasťou historickej Tokajskej vinohradníckej oblasti, známa svojimi vínami a pivnicami. Podľa záznamov patrila k Zemplínskemu hradu. Zachovali sa písomné zmienky už z doby kráľa Štefana. Medzi zemepánmi Viničiek nachádzame viacero významných šľachtických rodín, ako Báthoryovci, Sennyeyovci, ale aj Andrássyovci. V dedine sa nachádza aj Kossuthovská kúria, dnes v súkromnom vlastníctve. Neďaleko obce je známa Stredná poľnohospodárska škola, preslávená svojimi pivnicami. Internát školy poskytuje ubytovanie aj turistom a návštevníkom. Obľúbené sú aj malé kúpele s vodou zo železitého prameňa Hatfa a jazierko Sulymostó, obľúbené hlavne poľovníkmi a rybármi.

Szőlőske

KLIN NAD BODROGOM (Bodrogszög), Slovensko

Samospráva
Adresa: 07631 Streda nad Bodrogom, Hlavná 91
Telefon/Fax: +421-56-628-4830
Email: klinb@stonline.sk
Web: www.klinnandbodrogom.ocu.sk

Klin nad Bodrogom na Wikipédii: klikni sem!
Klin nad Bodrogom na mape: klikni sem!

Malá obec ležiaca bezprostredne na ľavom brehu Bodrogu, po ceste ju možno dosiahnuť len cez Stredu nad Bodrogom. Jedna zo zákrut Bodrogu, dnes premenená na mŕtve rameno, ako cenné stanovište močiarneho a riečneho spoločenstva skrýva veľa prírodných pokladov. Dedina je spojená násypom s družobnou obcou v Maďarsku, dedinou Felsőberecki. Prvá písomná zmienka pochádza z obdobia medzi rokmi 1332 až 1337. V 14. storočí bola vo vlastníctve viacerých rodín, v 19. storočí ju vlastnili aj Kossuthovci, aj dnes tu možno nájsť letný byt Ľudovíta Kossutha.

Bodrogszög

BORŠA (Borsi), Slovensko

Samospráva
Adresa: 07632 Borša, Ružová 188/2
Telefon/Fax: +421-56-679-2213
Email: obecborsa@dornet.sk
Web: www.obecborsa.szm.com

Borša na Wikipédii: klikni sem!
Borša na mape: klikni sem!

Leží asi tri kilometre od "malej hranice" v Sátoraljaújhely, po hlavnej ceste treba prejsť vzdialenosť 12 kilometrov. Má aj železničnú stanicu na trati z Košíc do Čiernej nad Tisou. 27. marca 1676 sa v tunajšom kaštieli narodil Ferenc Rákóczi II. Kaštieľ bol postavený o zhruba 100 rokov skôr, viackrát bol prestavovaný. Niekoľko prízemných miestností bolo obnovených a zrenovovaná bola aj izba, kde sa knieža narodil. Pred vchdom do kaštieľa stojí Rákócziho socha od Edmunda Mayera, vytvorená v roku 1907, sem bola inštalovaná v roku 1969. Kostol reformovanej cirkvi bol v 13 storočí postavený v románskom slohu, zvon darovala cirkevnej obci Zuzana Lorátffy v roku 1654. Z obce, v ktorej okolí čakajú na svoje využitie pramene termálnej vody, sa ľahko dostaneme k Bodrogu. V okolí sa nachádza viacero oblastí zaradených do programu Natura 2000, chrániacich významné náleziská.

Borsi

FELSŐBERECKI, Maďarsko

Samospráva
Adresa: 3985 Felsőberecki, Kossuth L. u. 59.
Telefon: +36-47-322-406
Fax: +36-47-521-477
Email: phfber@freemail.hu

Felsőberecki web-stránke Bodrogköz: klikni sem!
Felsőberecki na mape: klikni sem!

Obec ležiaca na ľavom brehu Bodrogu, v blízkosti maďarsko-slovenskej štátnej hranice. So 7 km vzdialeným mestom Sátoraljaújhely ju spája pravidelná autobusová linka. Tu premáva najsevernejšie ležiaca kompa na Bodrogu. Zemepáni sa tu v priebehu vekov často striedali. Pri požiari v roku 1884 zhorela takmer celá dedina. Kostol reformovanej cirkvi bol postavený okolo roku 1790. Cennou priemyselnou pamiatkou je 110 ročná čerpadlovňa pri vyústení Hlavného felsőbereckého kanála.

Felsőberecki

ALSÓBERECKI, Maďarsko

Samospráva
Adresa: 3985 Alsóberecki, Kossuth L. u. 29.
Telefon: +36-47-322-224
Fax: +36-47-521-477
Email: phfber@freemail.hu
Web: www.alsoberecki.eoldal.hu

Alsóberecki na mape: klikni sem!

Obec ležiaca na ľavom brehu Bodrogu, v blízkosti dôležitého cestného mosta. S 5 km vzdialeným mestom Sátoraljaújhely ju spája pravidelná autobusová linka. Povodne spôsobené Bodrogom viackrát zničili obec. Prvá písomná zmienka o obce je z roku 1355. Počas tureckých vojen bola obec zničená, v roku 1831 tu vyčíňala epidémia cholery. Kostol bol viackrát prestavaný, súčasný reformovaý kostol bol postavený vroku 1885. Bodrog a jeho mŕtve rameno sú vyhľadávanými miestami vodákov a rybárov.

Alsóberecki

SÁROSPATAK, Maďarsko

Samospráva
Adresa: 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44.
Telefon: +36-47-513-240
Fax: +36-47-311-404
Email: sarospatak@sarospatak.hu
Web: www.sarospatak.hu

Sárospatak na mape: klikni sem!

Mesto známe svojim kultúrnym významom je napoly rozdelené pretekajúcim Bodrogom. Stanica na železničnej trati Sátoraljaújhely-Miskolc. Východisková stanica autobusov smerom do Medzibodrožia. V čase usadzovania sa Maďarov tu získal majetky jeden z veliteľov vojvodu Árpáda, Ketel. V roku 1207 sa tu narodila neskoršia svätá Alžbeta Uhorská. V roku 1429 dostalod kráľa Žigmunda privilégiá slobodného kráľovského mesta. Hrad nad riekou postavil strážca koruny Peter Perényi v rokoch 1534 až 1537. Neskôr, v 17. stročí sa stal rezidenciou rodiny Rákócziovcov. V Reformovanom Kolégiu mesta boli vychovávaní významní predstavitelia maďarského duchovného života.

Sárospatak

BODROGOLASZI, Maďarsko

Samospráva
Adresa: 3943 Bodrogolaszi, Fő u. 11.
Telefon/Fax: +36-47-303-003
Email: bodrogolaszi@axelero.hu
Web: www.bodrogolaszi.hu

Bodrogolaszi na mape: klikni sem!

Obec ležiaca na pravom brehu Bodrogu, pri hlavnej ceste č. 37, vzdialená 5 km od Sárospataku. Je v nej aj železničná stanica. Sídlo z doby Árpádovcov bolo zničené Turkami, v roku 1739 ho decimovala epidémia cholery. Do 18. storočia patril kláštoru paulínov, od roku 1808 ju vlastnili Lónyayovci, ktorí si tu okolo roku 1860 postavili kaštieľ. Rímskokatolícky kostol bol postavený v 12. storočí v románskom slohu, pri barokovej prestavbe zamurované okná sú dnes znova viditeľné, keď bol obnovený pôvodný vzhľad kostola. Gréckokatolícka fara je spomínaná už v roku 1360, za vlády kráľa Ľudovíta Veľkého.

Bodrogolaszi

SÁRAZSADÁNY, Maďarsko

Samospráva
Adresa: 3942 Sárazsadány, Fő u. 50.
Telefon/Fax: +36-47-390-002
Email: sarazsadany@axelero.hu

Sárazsadány na Wikipédii: klikni sem!
Sárazsadány na mape: klikni sem!

Dedinka medzi Bodrogom a cestou číslo 37, na pravom brehu rieky. S mestom Sárospatak ju spája autobusová linka. Bola obývaná už v čase vlády kráľa Belu IV., jej zemepáni ju dostali ako kráľovskú adoráciu. Od 15. stročia tu mali majetky aj trebišovskí paulíni, stál tu dokonca kláštor s kostolom. Epidémia cholery v roku 1739 nevynechala ani túto obec. Prvý reformovaný kostol bol postavený z omietanej prútenej a drevenej koštrukcie v roku 1818. Novší postavili v rokoch 1905 až 1907 na vyvýšenom mieste, chránenom pred povodňami.

Sárazsadány

OLASZLISZKA, Maďarsko

Samospráva
Adresa: 3933 Olaszliszka, Szent István u. 5.
Telefon: +36-47-358-001
Web: www.olaszliszka.eu

Olaszliszka na mape: klikni sem!

Obec leží medzi Borogom a hlavnou cestou č. 37. Jej železničná stanica sa nachádza v katastri obce Vámosújfalu. So Sárospatakom ju spája pravidelný autobusový spoj a je tu aj zastávka autobusov premávajúcich na linke Sárospatak-Nyíregyháza. Po tatárskej pohrome sa tu usadili vinhradníci valónskeho pôvodu. Obec v kráľovskom majetku dostala od kráľa Mateja Korvina trhové právo a povýšil ju na mesto. Zďaleka je viditeľná veža tunajšieho katolíckeho, v gotickom slohu postaveného kostola. Veža je dosť vzdialená od kostola, bola postavená pôvodne ako veža strážna. Kostol dostal svoju dnešnú barokovú podobu v 18. storočí. Jedinečnou stavebnou pamiatkou je oblúkový kamnný most z 18. storočia, dokazujúci dôležitosť obchodnej cesty vedúcej z Košíc do Galície.

Olaszliszka

SZEGILONG, Maďarsko

Samospráva
Adresa: 3918 Szegilong, Dózsa György u. 74.
Telefon: +36-47-591-000
Email: szegilong@freemail.hu
Web: www.szegilong.hu

Szegilong na mape: klikni sem!

Obec na úpätí Zemplínskej vrchoviny, ležiaca bezprodstredne vedľa cesty č. 37. Je trochu vzdialená od Bodrogu, asi 800 metrov. Je tu zastávka na železničnej trati Miskolc – Sátoraljaújhely pod menom Erdőbénye. "Long" v prvom rade označuje les ležiaci na pravom brehu Bodrogu. V 15. storočí patrila k obec Tokajskému hradu, neskôr ju vlastnili aj Rákócziovci. Za tureckých vojen bola zničená a aj kvôli udalostiam Rákócziho povstania bola istý čas vyľudnená.

Szegilong

SZEGI, Maďarsko

Samospráva
Adresa: 3918 Szegi, Alkotmány út 35/a
Telefon: +36-47-309-077, +36-47-509-000
Email: szegi@szegi.hu
Web: www.szegi.hu

Szegi na mape: klikni sem!

Obec obkľúčená Bodrogom a cestou č. 37 má stanicu na železničnej trati Miskolc-Sátoraljaújhely. Autobusová doprava nie je významná, ale spoje na trase Sárospatak-Nyíregyháza tu zastavujú. Pochádza z doby Árpádovcov, prvá písomná zmienka sa zachovala z roku 1370. Kráľ Matej Korvin ju pripojil k majetku tokajského hradu, v roku 1647 ju dostali jezuiti zo Satmáru. Nálezisko kaolínu neďaleko obce sa začalo využívať v tridsiatych rokoch 20. storočia.

Szegi

BODROGKISFALUD, Maďarsko

Samospráva
Adresa: 3917 Bodrogkisfalud, Kossuth L. u. 65.
Telefon: +36-47-396-056
Fax: +36-47-309-077
Email: bodrogkisfalud@bokihiva.t-online.hu
Web: www.bodrogkisfalud.hu

Bodrogkisfalud na mape: klikni sem!

Rozľahlá obec, splývajúca so Szegi a Bodrogkeresztúrom medzi cestou č. 37 a Bodrogom. Železničná stanica nesie meno Bodrogkeresztúr. Autobusom je dosíahnuteľná zo Sárospataku aj z Nyíregyházy. Po prvýkrát sa spomína v dokumente z roku 1220, kráľ Matej Korvin ju pripojil k majetku tokajského hradu, neskôr sa dostala do vlastníctva Zápoľských. Po zničení Turkami bola znova obnovená. Najvýznamnejšou tunajšou udalosťou bola "bitka pri Bodrogkeresztúri" v januári 1849, na jej pamiatku je postavený pamätný stĺp.

Bodrogkisfalud

BODROGKERESZTÚR, Maďarsko

Samospráva
Adresa: 3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth L. u. 85.
Telefon/Fax: +36-47-396-002
Email: bodkerhi@t-online.hu
Web: www.bodrogkeresztur.hu

Bodrogkeresztúr na mape: klikni sem!

Obec ležiaca vedľa cesty č. 38, na pravom brehu Bodrogu, na úpätí kopca Dereszla. Jej železničná stanica je v katastri obce Bodrogkisfalud. Premávajú pravidelné spoje do Sárospataku aj Nyíregyházy. V chotári obce boli objavené zbytky osídlia z mladšej doby kamennej, s nástrojmi z pazúrika a obsidiánu. Pamiatka z rokov 2300 až 2100 pred Kristom nesie pomenovanie "medzibodrožská kultúra". Hrad vystavený Maďarmi pri príchode do novej vlasti bol počas tatárskeho vpádu zničený. Podľa obce bola pomenovaná bitka 22. januára 1849, v ktorej národná armáda porazila cisárske vojská. Na pamiatku bitky bol v roku 1896 postavený pamätný stíp.

Bodrogkeresztúr

TOKAJ, Maďarsko

Samospráva
Adresa: 3910 Tokaj, Rákóczi u. 54.
Telefon: +36-47-352-511
Fax: +36-47-352-006
Email: onkormanyzat@tokaj.hu
Web: www.tokaj.hu

Tokaj na mape: klikni sem!

Mestečko ležiace na sútoku Bodrogu a Tisy dalo meno svetoznámej vinohradníckej oblasti. Je tu stanica na železničnej trati Miskolc-Nyíregyháza, zastavujú tu autobusy spájajúce Sárospatak s Nyíregyházou. Tunajší brod cez rieku Tisu už v dobe Árpádovcov chránil zemný hrad, zničený pri tatárskom vpáde. Medzi vlastníkmi sídla nájdeme aj meno kráľa Mateja Korvína. Tu bol v roku 1527 zvolený za kráľa Ján Zápoľský. Vinodradníctvo je aj dnes hlavným hospodárskym odvetvím mesta. Slávnu minulosť pripomínajú a strážia mnohé budovy, pivnice a verejné pamätníky. Prírodné bohatstvo okolia je ohromujúce.

Tokaj
Impresum  |  Ochrana údajov
Valid XHTML 1.0 Strict  |  prog&design  HonlapSzalon