Home | Fotogaléria | Interaktívna mapa | Download | Kontakt
HU | SK | EN | DE

Prírodné bohatstvo

Rastlinná ríša

Chránené druhy spoločenstiev na hladine stojatých vôd Medziborožia

lekno biele

lekno biele (Nymphea alba), leknica žltá (Nuphar lutea), salvínia plávajúca (Salvia natans), kotvica plávajúca (Trapa natans), perutník močiarny (Hottonia palustris), marsilea štvorlistá (Marsilea quadrafolia), leknovec štítnatý (Nymphea peltata), rezavka akoovitá (Stratiotes aloides), aldrovandka pľuzgierkatá (Aldrovanda vesiculosa), bublinatka menšia (Utricularia minor), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata)

Chránené druhy nížinných močiarnych spoločenstiev

plamienok celistvolistý (Clematis integrifola), klinček slzičkový (Dianthus deltoides), horec pľúcny (Gentiana pneumonanthe), králik neskorý (Chrysanthemum serotinum), korunkovka strakatá (Fritillaria meleagris), bleduľa letná (Leucojum aestivum)

Chránené druhy spoločenstiev na skalách

poniklec maďarský (Pulsatilla pratensis subsp. Hungarica) poniklec Zimmermannov (Pulsatilla pratensis subsp. zimmermannii), rumenica nepravá bradavičnatá (Onosma pseudarenaria ssp tuberculata), kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla ssp hungarica) kosatec nízky (Iris pumila), vstavač obyčajný (Orchis morio), ľan žltý (Linum flavum) ľan trváci (Linum perenne), veronika sivá (Veronica incana), klinček neskorý (Dianthus serotinus)

Chránené druhy slanomilných spoločenstiev

hviezdovec bodkovaný (Aster sedifolius ssp sedifoilus), vstavač riedkokvetý úhľadný (Orchis laxiflora ssp elegans), húseníkovec erukovitý (Beckmannia eruciformis)

Chránené druhy spoločenstiev úzkolistých rastlín zakorenených

elatinka kuričkovitá (Elatine alsinastrum), lindernia puzdierkatá (Lindernia procumbens)

Chránené druhy trstinových spoločestiev

ostrica pašáchorovitá (Carex pseudocyperus), ostrica vysoká (Carex elata), perutník močiarny (Hottonia palustris), pŕhľava kyjevská (Urtica kioviensis), papraď rozložená (Dryopteris dilatata), bradáčik vajcovitolistý (Listera ovata), smldník močiarny (Peucedanum palustris), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata)

Chránené druhy lužných lesov

bleduľa jarná a bleduľa letná (Leucojum vernum, Leucojum aestivum), pŕhľava kyjevská (Urtica kioviensis), papraď ostnatá (Dryopteris carthusiana), papraď rozložená (Dryopteris dilatata), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), kruštík širokolistý (Epipactis helleborinae), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha)

Chránené druhy listnatých lesov

Iris aphylla ssp. hungarica

papraď ostnatá (Dryopteris carthusiana), bleduľa jarná (Leucojum vernum), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), kruštík širokolistý (Epipactis helleborinae), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), prilbovka dlholistá (Cephalanthera longifolia), bradáčik vajcovitolistý (Listera ovata)

Chránené druhy listnatých sucholesov

ľalia zlatohlavá (Lilium martagon), konvalinka voňavá (Convallaria majalis), viacero druhov klinčekov, napr. klinček neskorý (Dianthus serotinus) a klinček kopcový holý (Dianthus collinus ssp glabriusculus)

Lesostepi Tokajského podhoria

Na sprašou pkrytých úpätiach kopcov sa vyskytujú suchomilné rastliny. Skoro zjari kvitne hlaváčik jarný (Adonis vernalis), poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis) a poniklec Zimmermannov (Pulsatilla pratensis ssp. zimmermannii). Významný predstaviteľ maďarskej botaniky, Pál Kitaibel tu medzi porastom z mandle nízkej (Amygdalus nana), ruže bedrovníkovej (Rosa spinosissima ssp. pinpinellifolia) a zimozelene bylinnej (Vinca herbacea) objavil kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla ssp. hungarica). V lete vládnu kraju kavyle (Stipa). Jedinečnými pokladmi tokajského kopca Nagykopasz sú z botanického hľadiska astra krovinatá (Aster oleifolius) a kozinec drsnokvetý (Astragalus dasyanthus).

V letných mesiacoch rozkvitajú klinčeky – klinček Potenderov ( Dianthus pontedeare), klinček kartuziánsky (D. carthusianorum) a klinček kopcový (D. collinus), ďalej omany (Inula) a hadinec červený ( Echium russicum). Na vyprahnutých skalnatých miestach poteší oko suchokvet ročný (Xeranthemum annuum). Koncom leta a na jeseň prevládajú kvitnúce astry, napr. astra kopcová (Aster amellus).

Impresum  |  Ochrana údajov
Valid XHTML 1.0 Strict  |  prog&design  HonlapSzalon