Home | Fotogaléria | Interaktívna mapa | Download | Kontakt
HU | SK | EN | DE

Turistika

Pamätihodnosti

Zemplín, Župný dom

V sídle stredovekej Zemplínskej župy aj dnes stojí masívne opevnenie, postavené v roku 1668. V kopci za ním sa nachádzajú ruiny hradu postaveného pri osídlení domoviny, na Hradnom vrchu dve kostolné veže označujú sakrálne miesto.
Adresa: Uprostred obce Zemplín, Slovensko
Otváracie hodiny: možno navštíviť po predchádzajúcom ohlásení na tel. +421-566-286-116, +421-915-960-383 (Mária Tuchyňová starostka), +421-915-896-801 (Tímea Žilinská koordinátor)
Ďalšie informácie: www.bodrogkoziek.com

Klin nad Bodrogom, Vécseyovský kaštieľ

Kaštieľ bol postavený v renesančnom slohu na začiatku 18. storočia, na mieste stredovekého hradu. Momentálne tu sídli obecný úrad a iné organizácie. Navštíviť možno pamätnú izbu a záhradu.
Adresa: Streda nad Bodrogom, Hlavná cesta 391/174, Slovensko
Otvorené: pondelok-piatok 7.30-12.00, 13.00-15.30, ohlásenie: +421-566-283-990, +421-905-286-039 (Ferenc Gecse starosta)
Ďalšie informácie: www.zemplen.net

Borša, Rákócziovský kaštieľ

Rákócziovský kaštieľ je opevnená štvoruholníková budova postavená v roku 1581. Tu sa 27. marca 1676 narodil knieža František Rákóczi II. Pred vchodom do kaštieľa stojí busta kniežaťa vytvorená v roku1907 Edmundom Mayerom, sem bola umiestnená v roku 1969. Kaštieľ je prístupný, možno navštíviť výstavu venovanú Rákóczimu a národopisnú výstavu.
Adresa: Borša, Ružová ulica (zo smeru od Slovenského Nového Mesta prvá ulica vpravo), Slovensko
Otvorené: utorok-nedeľa 9.00-17.00 tel: +421-918-551-870 (István Kázmér)
Ďalšie informácie: www.zemplen.net

Felsőberecki, čerpadlovňa Józsefa Mailátha

Na popud grófa Istvána Széchényiho vznikol v roku 1846 Medzibodrožský spolok pre reguláciu Tisy, ktorého predsedom bol gróf József Majláth. Cieľom spolku bolo zabránenie povodniam na Medzibodroží. Počas prác grandiózneho rozsahu pri regulácii riek bola v rokoch 1896 až 1900 postavená aj dnes prevádzkyschopná stanica na prečerpávanie vody s parným pohonom.
Adresa: Felsőberecki, Maďarsko
Prístupná je vopred oznámeným návštevám na tel. čísle +36-47-322-406

Sárospatak, Rákócziovský hrad

Pamätihodnosť Sárospataku, bohatá na historické pamiatky, jeden z najcennejších hradov dnešného Maďarska. Múzeum sa nachádza v 7 hektárovom parku a má nasledovné časti: Červená veža, Hradný palác, talianska bašta a kostol Múz. V dielni,kde sa odlievali delá, prebiehajú práve výskumné práce.
Adresa: Sárospatak, Szent Erzsébet u. 19., Maďarsko
Otvorené: utorok-nedeľa 10.00-18.00
Ďalšie informácie: www.spatak.hu

Sárospatak, pivnica Rákócziovcov

Pivnica vybudovaná v 16. storočí je jednou z najväčších a najkrajších v Tokajskom podhorí. Nachádza sa pod parkom sárospatackého hradu. Pivničný systém o dĺžke asi 1 km vo svojich útrobách schováva asi 900 sudov. Klíma v pivnice, teda teplota a vlhkosť je ideálna pre skladovanie vína.
Adresa: Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26., Maďarsko
Otvorené: utorok-sobota 10.00-18.00
Ďalšie informácie: www.pajzos-megyer.com

Sárospatak, Obrazáreň

Sárospatacká obrazáreň Múzea Otto Hemana vznikla v roku 1968 z iniciatívy speváka Ferenca Béresa. Jej zbierky reprezentujú vybrané obdobia maďarského výtvarného umenia 20. storočia.
Adresa: Sárospatak, Szent Erzsébet u. 14., Maďarsko
Otvorené: utorok-nedeľa 10.00-16.00
Ďalšie informácie: www.hermuz.hu

Sárospatak, Kostol reformovanej cirkvi

Vzácna baroková pamiatka, so stavbou sa začalo v roku 1771. Pamiatkou hodnou zvláštnej pozornosti je organ z dielne Ludwiga Moosera, postavený v roku 1871. Po 120 rokoch používania bol reformovanej cirkevnej obci odňatý hradný kostol a preto bol v roku1705 postavený jeden menší, v roku 1726 väčší drevený kostol na mieste dnešného. V galérii na chóre kostola sa konajú periodické výstavy.
Adresa: Sárospatak, Lorántffy u. 2. Fara: Sárospatak, Kossuth u. 18., Maďarsko
Vopred ohláseným návštevám je prístupný počas celého roka, na požiadanie aj odborný sprievod.
Ďalšie informácie: www.patakirefegyhaz.hu

Sárospatak, Veľká knižnica Gymnázia Reformovaného Kolégia

Nové krídlo budovy, v ktorom je aj Veľká knižnica, bolo postavené v rokoch 1806-1844. Slávnostná sála Veľkej knižnice, postavená podľa plánov Mihálya Pollacka aj dnes ohromuje návštevníkov svojou impozantnou architektúrou, ktorej jednoliatou súčasťou je podlaha s hviezdicovým vzorom, galéria podopieraná majestátnymi dórskymi stĺpmi, fresky, ako aj Pollackom navrhnuté regály na knihy. Tu je uložených 30.000 zväzkov starej knižnice, vedľa sa nachádzajú aj nové oddelenia knižnice.
Adresa: Sárospatak, Rákóczi u. 1., Maďarsko
Otvorené: pondelok-sobota 9.00-17.00, nedeľa 9.00-13.00. V období od 1. novembra do 1. marca je v nedeľu otvorené len vopred ohláseným návštevám!
Ďalšie informácie: www.patakarchiv.hu

Sárospatak, Bernov rad – expozícia z dejín vzdelávania

Najstaršia budova sárospatackého Reformovaného Kolégia, postavená v rokoch 1770 až 1771. Je jedinou pamiatkou na sloh "protestantského kolegiálneho baroka". Materiál výstavy a odborný sprievod nás prenesie späť do pokojnej minulosti.
Adresa: Sárospatak, Rákóczi u. 1., Maďarsko
Otvorené: pondelok-sobota 9.00-17.00, nedeľa 9.00-13.00. V období od 1. novembra do 1. marca je v nedeľu otvorené len vopred ohláseným návštevám!
Ďalšie informácie: www.patakarchiv.hu

Sárospatak, Školská záhrada

Školská záhrada je parkom typu arboréta o rozlohe 8 hektárov. Je to voľne prístupné chránené územie. Tu sa začína náučný chodník Malomkő (Mlynský kameň) smerom k Morskému oku. Cennými sú tunajšie staré stromy, a tiež sochy významných osobností Kolégia popri cestičkách.
Ďalšie informácie: www.sarospatak.eu

Sárospatak, Bazilika minor (hradný kostol, rímskokatolícky kostol)

Jedna z najväčších pseudobazilík severného Maďarska, jej oltár je najväčším dreveným barokovým oltárom v krajine. Tu uchovávajú ostatky svätej Alžbety Uhorskej, ktorá sa v blízkosti tohto kostola v roku 1207 narodila.
Adresa: Sárospatak, Szent Erzsébet utca, Fara: Szent Erzsébet u. 15. tel: +36-47-311-183, Maďarsko
Otvorené: utorok-sobota 9.00-16.00, nedeľa 11.30-16.00, o odborný sprievod a návštevu v iných termínoch je možno požiadať v susednom Dome Svätej Alžbety
Ďalšie informácie: www.sarospatak.plebania.hu

Sárospatak, Dom Svätej Alžbety

Pravdepodobne na mieste tohto domu stál v minulosti dvorec kráľovien, v ktorom sa v roku 1207 narodila svätá Alžbeta. V dome možno navštívíť výstavu súčasného výtvarného a priemyslového výtvarníctva, nazvanú "Hold sv. Alžbete", ďalej rímskokatolícku cirkevnú zbierku, ako aj periodické výstavy. Tu je možné objednať odborný sprievod po Bazilike minor.
Adresa: Sárospatak, Szent Erzsébet u. 15. tel: +36-47-314-107, Maďarsko
Ďalšie informácie: www.szenterzsebet.hu

Sárospatak, budovy architekta Imre Makovecza

Imre Makovecz tvorí pre mesto už od sedemdesiatych rokov 20. storočia. So svojou organickou architektúrou, pretkanou národopisnými prvkami rozhodne ovplyvnil vzhľad Sárospataku. Najvýznamnejšími budovami sú Dom osvety (www.amuvelodeshaza.hu) postavený v roku 1983, na Medzinárodnom stretnutí architektov v Káhire v roku 1985 dostal titul 5. najkrajšia, najcennejšia budova sveta; obytné domy na Hildovom námestí z roku 1988; Gymnázium Vojvodu Árpáda postavené v roku 1993 (www.arpad-sp.sulinet.hu); brány termálneho kúpaliska z roku 2009.

Sárospatak, Gréckokatolícky kostol

Na mieste staršieho dreveného kostola stojaci súčasný kamenný kostol bol odovzdaný veriacim po dvoch rokoch výstavby v roku 1799. Veža samostatne stojaceho klasicistického kostola smerovaného na východ, s hodinovou rímsou a barokovou prilbicou je zdobená osemramenným kovaným krížom. Ikonostas slovanského typu bol vyhotovený v roku 1904 a v roku 1991 bol premaľovaný. Kostol má dva zvony.
Adresa: Sárospatak, Szent József u. 8., Maďarsko
Ďalšie informácie: www.sarospatak.hu

Sárospatak, Vodná brána

Peter Perényi začal v roku 1534 stavať múrmi obohnaný hrad na brehu Bodrogu, ktorého jediným vchodom bola Vodná brána. Nápis nad klenbou Vodnej brány svedčil o vyznaní reformovaného magnáta a o dokončení stavby, kým bol viditeľný: "Šťastné je mesto, kde slovo Pána hlásajú a dodržiavajú. 17. apríl 1541". Od brány dostalo meno aj javisko pod holým nebom, kde sa v priebehu leta konajú divadelné, hudobné a iné mestské podujatia.
Adresa: Sárospatak, Szent Erzsébet utca, Maďarsko
Ďalšie informácie: www.sarospatak.eu

Bodrogolaszi, Rímskokatolícky kostol

Na vyvýšenine nad Bodrogom, obkolesený zbytkami kamenného múru stojí rímskokatolícky kostol zasvätený Najsvätejšej trojici. Kostol malý rozmermi, ale veľký svojou hodnotou bol postavený v 12. storočí v románskom slohu. Východná časť lode a svätyňa boli znovuposgtavené v 18. storočí na románskych základoch.
Adresa: Bodrogolaszi, Fő u. 1. tel: +36-47-311-183, Maďarsko
Vopred ohláseným návštevám je kostol prístupný po celý rok.
Ďalšie informácie: wiki.utikonyvem.hu

Bodrogolaszi, Gréckokatolícky kostol

Kostol bol postavený v roku 1670, v 18. storočí prešiel neskorobarokovou prestavbou. Zaujímavý je až ku stropu dosahujúci prelamovaný ikonostas na stĺpoch. Autor ikon z 19. storočia je neznámy.
Adresa: Bodrogolaszi, Fő u. 22. tel: +36-47-303-001, Maďarsko
Vopred ohláseným návštevám je kostol prístupný po celý rok.
Ďalšie informácie: www.atanaz.hu

Bodrogolaszi, kaštieľ rodiny Lónyay

Rodina si v roku 1861 nechala postaviť v obci romantický kaštieľ. Na jeho pravej strane čnie dvojposchodová veža, na ľavej strane budovy sú viditeľné balkóny a strechy pripomínajúce stavebný štýl švajčiarskych hrázdených víl. Ku kaštieľu patril v minulosti aj 17 hektárový majetok.
Adresa: Bodrogolaszi, Kastély utca, Maďarsko

Olaszliszka, Rímskokatolícky kostol

Kostol bol postavený v gotickom slohu v roku 1332 a je zasvätený Nanebovzatiu panny Márie, v 19. stročí dostal barokovú podobu. Jeho zvláštna veža bola postavená v roku 1632 ako vojenská strážna veža. Vo veži sú dva zvony, veľký zvon, zvoniaci na každé poludnie váži 1,5 tony. Podľa nápisu na zvone ho odlial najchýrnejší zvonolejár 17. storočia, prešovský majster Georg Wierd v roku 1633.
Adresa: Olaszliszka, Maďarsko
Ďalšie informácie: olaszliszka.eu

Olaszliszka, Reformovaný kostol

Hovorí sa, že reformovaná cirkevná obec v tejto obci bola založená už v roku 1525, len o málo neskôr ako v Sátoraljaújhely a Sárospataku. Prvý kostol bol postavený vedľa strážnej veže na príkaz Belu IV. Terajší kostol začali stavať v roku 1784 v nekoro barokovom – klasicistickom štýle, veža bola dokončená v roku 1808.
Adresa: Olaszliszka, Maďarsko
Ďalšie informácie: olaszliszka.eu

Olaszliszka, Kossuthovský dom

Podľa miestnej tradície sa Ľudovít Kossuth v roku 1082 narodil tu, cestou domov, do Monoku. Pamätný dom na brehu rieky – domov starých rodičov z matkinej strany – bol postavený v barokovom slohu v 18. storočí, prestavaný bol koncom 19. storočia.
Adresa: Olaszliszka, Esze Tamás u. 3., Maďarsko
Ďalšie informácie: olaszliszka.eu

Szegilong, Regionálny dom s vinotékou

Pohostinské zariadenie postavené v roku 2007 je zámernou zmesou miestneho múzea a ubytovacieho zariadenia pre turistov. Budova zariadená dobovým nábytkom nielen predstavuje ľudový spôsob života, ale pec a ohnisko s kotlíkom možno aj používať. Organizujú sa tu aj ochutnávky vín. Dom je vybavený s úplným komfortom.
Adresa: Szegilong, Dózsa György u. 6., Maďarsko
Ďalšie informácie: www.szegilong.hu

Bodrogkisfalud, Miestne múzeum

Múzeum je umiestnené v tradičnom sedliackom dome postavenom okolo roku 1890 zo surovej tehly (váľkov), v roku 2000 úplne reštaurovaný do pôvodnej podoby. Všetky predmety v dome, či už nábytok, či náradie pochádzajú z obce. Členovia Spolku Za Bodrogkisfalud priebežne dopĺňajú a obnovujú vystavované predmety. V lete poriadajú remeslenícke podujatia a tábory.
Adresa: Bodrogkisfalud, tel: +36-47-396-457 (Gyuláné Vissi), +36-47-396-307 (Beáta Zborai), Maďarsko
Otvorené: po predchádzajúcej dohode je prehliadka zdarma.
Ďalšie informácie: www.bodrogkisfalud.hu

Bodrogkeresztúr, Rímskokatolícky kostol

Prvý kostol v obci bol postavený okolo roku 1220, terajší kostol je z rokov 1481 až 1520. Letopočet 1481 sa nachádza nad bránou, rok 1520 je na štíte. V roku 1896 bol pri obnove doplnený o oratórium.
Adresa: Bodrogkeresztúr, Maďarsko
Ďalšie informácie: www.bodrogkeresztur.hu

Bodrogkeresztúr, Múzeum Maďarských Motocyklov

Múzeum vzniklo v roku 1997 zo súkromnej iniciatívy a podáva pravdivý historický obraz o motocykloch maďarskej výroby. V zbierke je asi 30 motocyklov vyrobených po roku 1945.
Adresa: Bodrogkeresztúr, Kossuth út 96. tel: +36-47-369-123, +36-30-983-3322, Maďarsko
Prístupné po celý rok.
Ďalšie informácie: mmmb.uw.hu

Bodrogkeresztúr, Súsošie siedmich vojvodov

Drevený vyrezávaný pamätník umiestnený na brehu Bodrogu otvoril spolu s parkom v roku Milénia, teda v roku 2000, jeho autor, rezbár Tibor Sárossy. Stožiar zástavy s erbom obce vytvorili účastníci Stredoeurópskej výtvarnej kolónie, vytesaný je z tunajšieho kameňa. Park stojí na mieste nepoužívaného prístavu kompy.

Tokaj, Tokajské múzeum

Budovu, v ktorej sa nachádza múzeum, nechali ako obytný postaviť členovia vplyvnej rodiny Karácsony gréckeho pôvodu, okolo roku 1790. Jednoposchodová, mimoriadne náročne zariadená a pekne členená budova je zvonku aj zvnútra bohato zdobená. Témou stálej výstavy v múzeu otvorenom v roku 1985 je pestovanie viniča a príprava vína, ako aj cirkevné umenie.
Adresa: Tokaj, Bethlen G. út 7., Maďarsko
Otvorené: utorok-nedeľa 10.00-16.00, v zimnom období je v nedeľu zatvorené
Ďalšie informácie: www.tokaj-turizmus.hu

Tokaj, Tokajská galéria

Pravoslávny kostol, kde má galéria svoj domov, bol postavený v osemdesiatych rokoch 18. storočia, ale po ukončení činnosti Ruského výboru pre nákup vína bol v 19. storočí vyprázdnený. Jeho ikonostas teraz zdobí kaplnku pravoslávnej cirkvi v Nyíregyháze. Od roku 1974 sa v kostole konalo viac než 200 výstav výtvarného umenia.
Adresa: Tokaj, Bethlen G. út 15., Maďarsko
Ďalšie informácie: www.tokaj-turizmus.hu

Tokaj, Rímskokatolícky kostol

Kostol na hlavnom námestí mesta bol vysvätený v roku 1913 na počesť Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Interiér je zdobený freskami, oltár a kazateľnica sú bohato vyrezávané, pozlátenie bolo prednedávnom obnovené.
Adresa: Tokaj, Kossuth tér; Fara: Tokaj, Óvár u. 58., Maďarsko

Tokaj, Kostol reformovanej cirkvi

Miesto pre kostol daroval reformovanej cirkvi František Rákóczi II., kostol bol na ňom postavený o storočie neskôr, v období 1802 – 1822. Dostaneme sa k nemu po ulici vedľa katolíckeho kostola.
Adresa: Tokaj, Tokaj, Kossuth tér 6., Maďarsko

Tokaj, Synagóga

Prví židovskí obchodníci s vínom sa tu usadili v 17. storočí a pre 2. svetovou vojnou žilo v meste a na okolí židovské spoločenstvo čítajúce takmer 1000 osôb. Táto reprezentatívna budova bola postavená v roku 1890 v romantickom (maurskom) slohu namiesto starého a malého kostola zničeného požiarom. Dnes v tejto budove s kupolou a okrúhlymi strešnými oknami pracuje Kultúrne a Konferenčné Centrum.
Adresa: Tokaj, Serház u. 55., Maďarsko
Ďalšie informácie: www.tokaj-turizmus.hu

Tokaj, Dom tokajských vín

Budovu bývalej Žandárskej kasárne sa mestu podarilo obnoviť zo zdrojov EU a potom ju odovzdalo vinárom tokajskej oblasti, aby návštevníci kraja dostali komplexné informácie vo forme interaktívnej výstavy o miestach, kde sa rodí tokajské víno.
Adresa: Tokaj, Dózsa György u. 2., Maďarsko
Ďalšie informácie: www.tokaj-turizmus.hu

Impresum  |  Ochrana údajov
Valid XHTML 1.0 Strict  |  prog&design  HonlapSzalon