Home | Fotogaléria | Interaktívna mapa | Download | Kontakt
HU | SK | EN | DE

Impresum

Tento portál vznikol ako súčasť projektu číslo HUSK 0801/218 s názvom "Za rozvoj vodnej turistiky na rieke Bodrog" v rámci Programu maďarsko–slovenskej cezhraničnej spolupráce.

Autorské práva a právo duševného vlastníctva ku všetkým umeleckým dielam, grafike, textom, ochranným známkam, logám, ako aj k ostatnému obsahu prístupnému na stránke (v ďalšom: Obsah) sú vlastníctvom združenia Zöld Kör, alebo ich združenie Zöld Kör používa na základe súhlasu.

Návštevník stránky môže pre svoje osobné využitie kopírovať ktorúkoľvek časť obsahu stránky do svojho počítača, je však zakázané použitie na stránke dostupného Obsahu v inom diele, vrátane vlastnej webovej stránky návštevníka, ako aj využitie Obsahu pre verejné a obchodné účely. Znamená to, že bez nášho súhlasu nie je povolené použitie žiadnej časti stránky. Znamená to aj, že Zöld Kör si vyhradil všetky práva a právne nároky týkajúce sa obsahu, vrátane všetkých stiahnuteľných softverov a kódov, všetkých softverom vygenerovaných alebo sa v ňom nachádzajúcich obrazov a všetkých súvisiacich údajov. Je zakázané kopírovanie horeuvedených, ich rozmnožovanie, sťahovanie, odovzávanie, rozširovanie, opätovné prekladanie, selekcia, ako aj ich akýkoľvek iným spôsobom realizované úpravy.

Je zakázané odstraňovať a meniť informácie o autorských právach, ochranných známkach a iných označeniach týkajúcich sa Obsahu. Zriadenie linku na našu webovú stránku je dovolené, nie je však dovolené používanie Obsahu na vlastnej stránke.

©2010 ZÖLD KÖR – a Föld Barátai Magyarország tagja (H-4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2., Maďarsko)

©2010 Text: Judit Marczi Szappanos

©2010 Fotografia: Antal Molnár

©2010 Fotografia: Antal Lévai

©2010 Fotografia: Máriusz Mészáros (letecké fotografie)

Vodná turistika na Bodrogu
Impresum  |  Ochrana údajov
Valid XHTML 1.0 Strict  |  prog&design  HonlapSzalon